Blog Image

En blogg om jobbskaping

NYHET: VippsGO-butikk

Jobbskapingsdugnaden Posted on Tue, April 24, 2018 11:53:59

For tiden arbeider vi med utforming av nye nettsider for å gjøre det enklere for deg å bli med på den store Jobbskapingsdugnaden. I mellomtiden har vi opprettet en VippsGO-butikk. Her kan du bli Jobbfadder, VIP Jobbsupporter eller Firma Jobbsupporter. Du kan også støtte oss med valgfritt beløp. Følg med på facebook og bieinnovasjon.no fremover – vi gjør jobbskaping enklere!Landet trenger en jobbskapingsdugnad

Jobbskapingsdugnaden Posted on Wed, April 04, 2018 16:35:19

Vi har allerede sysselsatt drøyt 2.6 millioner. Er
det så vanskelig å skape 225.000 jobber til da?

Beregninger
BIE Innovasjon har gjort viser at om alle arbeidssøkende skulle fått jobbe så
mye de kan og vil måtte vi i dag ha skapt 225.000 nye heltidsstillinger. Det at vi ikke klarer å skape
arbeidsplasser betyr at vi taper 225 milliarder i verdiskaping, hvert år.

Når en hører politikerne,
fagforeninger og media i dag kan det nesten virke som om Norge mangler
arbeidstakere – og at de som ikke har jobb er latsabber. Det er det bildet som
er skapt.

Fra nyhetene er vi vant til å høre at
ledigheten er på rundt 3%. I den statistikken er det hundretusener som ikke er
regnet med, bl. a. de undersysselsatte, de som er på tiltak, personer med
nedsatt funksjonsevne, uføre som kan jobbe deltid, samt de som ikke er
registrert noe sted. Dette er alle mennesker som vil ha en jobb, men som ikke
får det. Anslagsvis utgjør dette over 400.000 personer, eller ca. 15 % av
arbeidsstyrken – omregnet til heltidsstillinger 225.000.

«Ledighet er roten til alt ondt» heter et gammelt ordtak. Derfor er det utrolig
viktig at så mange som overhodet mulig – helst alle – har en jobb å gå til. Det
vitner om passivitet, likegyldighet og mangel på empati å la en befolkning på
størrelse med hele Bergen og omegn gå rundt uten at det er en ledig jobb å få.
Som ledig får man dekket knapt 1 av 5 av behovene i Maslows behovspyramide. Å
gå ledig er ikke bra – hverken for enkeltmennesket, familiene, samfunnet eller
økonomien. Det er i tillegg særs dårlig
utnyttelse av flotte ressurser.


Løsningen

Som gründer har jeg svært liten
innflytelse på arbeidsinnvandringen eller størrelsen på trygdeytelsene, utenom
kanskje å skrive artikler som denne. Men jeg er vant til å finne løsninger. Her
er løsningen uhyre enkel: er det for få jobber, må det skapes flere.

Det positive i situasjonen er at Norge
har alle muligheter! Vi har penger, vi har nok av uløste oppgaver å ta fatt på
og vi har haugevis med gode forretningsideer. Det er ingen grunn til at det i
Norge ikke skulle være nok lønnet arbeid til alle som kan og vil. Vi må bare ta
alvoret inn over oss, finne løsninger, brette opp ermene og starte på jobben.
Vi har allerede sysselsatt drøyt 2.6 millioner. Er det så vanskelig å skape
225.000 jobber til da?

BIE Innovasjon tar tak i utfordringene.
Vi har utviklet et program for innovasjon og jobbskaping og en modell som øker
mulighetene for at oppstartsbedrifter utvikler seg til suksesser. BIE
Innovasjon har også en bedriftspolicy som inkluderer flere i arbeidslivet.

Nå inviterer vi alle til å være med på
«Jobbskapingsdugnaden». Kom an, bli med på en samfunnsnyttig dugnad du
også: Alle tjener på at alle er i jobb.